Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Styrer Norden fra Finland

OSLO: Mødrene til Global One har, ifølge den nye Norden-sjefen Magnus Lund, endelig bestemt seg for hva selskapet skal drive med: Teletrafikk over landegrenser. Telekrigen inne i hvert enkelt land skal eierne selv ta seg av.

Og mødrene – eller eierne – det er France Telecom, Deutsche Telekom og amerikanske Sprint.

Finske Magnus Lund er nå sjef for Global One i Norge, Finland og Danmark. Han hadde sine første arbeidsdager i Oslo i forrige uke. Planen er å jobbe omlag to dager i uken i Norge.

Bare over landegrensene
– Det er nok riktig å si at Global One tidligere hadde ambisjoner om å konkurrere på de nasjonale telemarkedene. For om lag ett år siden satte eierne våre seg ned og bestemte seg for at det vi skal drive med er trafikk over landegrensene, og ha hovedfokus på internasjonale kunder. Eierne skal selv gå inn i nasjonale telemarkeder og konkurrere, sier den nye sjefen Magnus Lund til internettavisa Telecom.

Risikerte konkurranse med seg selv
Årsaken til strategiendringen er åpenbar. Det ville mildt sagt bli en litt problematisk situasjon om eksempelvis France Telecom gikk inn i Norge og skulle konkurrere mot Telenor, Telia, NetCom etc – og sin egen deleide datter – Globale One.

Denne strategiendringen kan ha medvirket til at den norske ledelsen gikk av i fjor.

Ryddigere
– Nå er situasjonen ryddigere, sier Lund. – Vi sørger for den internasjonale trafikken for våre morselskaper og internasjonale kunder ved hjelp av vårt globale nettverk.

Ett av våre særtrekk er at vi stort sett eier vårt nett rundt om i verden, i motsetning til mange av våre «globale» konkurrenter som kun leier kapasitet og er representert av samarbeidspartnere i stedet for egne kontorer.

Internett-kundene
Tidligere har Global One tilbudt internett-aksess til forbrukere. Disse havner nå utenfor det selskapet skal drive med, men Lund slår fast at det ikke er seriøst å kutte ut disse kundene uten videre. Det er tidligere antydet at Global One i Norge har 7-10.000 internettkunder de vil bli kvitt.

Fra France Telecom
Magnus Lund er 50 år og har to års fartstid i Global One. Før det jobbet han i France Telecoms Network Services i Finland. Før dette jobbet han blant annet i Cap Gemini Sogeti og Nokia. Han er sivilingeniør innenfor teknisk fysikk, og regner med å ta i bruk videokonferanse for å lede den danske og norske avdelingen når bare Global One begynner å tilby videokonferanse over ATM.

50 prosents vekst
Lund forventer en vekst på 50 prosent hvert år de nærmeste årene. I dag er omsetningen i Norge på omlag 60-70 millioner kroner. I løpet av tre år tror han omsetningen vil ligge på omlag 180-200 millioner kroner.

I Norge er det Eskil Dahl som er Lunds høyre hånd, sammen med en erfaren ledergruppe. Med sjefen i Finland skal disse ha vide fullmakter til å fatte løpende avgjørelser.
Stikkord: Mobil