Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kast ikke PCen i søpla!

TELEGRAM: Miljøverndepartementet vedtok mandag en forskrift som gir importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter ansvar for å ta slike produkter vederlagsfritt i retur og sørge for forsvarlig gjenvinning. Det betyr at telefoner og PCer skal spesialbehandles når de kasseres.

Mandag inngikk departementet også en avtale med bransjen om at disse forplikter seg til å samle inn minst 80 prosent av spesialavfallet innen fem år.

I Norge oppstår det årlig 145.000 tonn avfall fra elektriske og
elektroniske produkter. Dette tilsvarer nesten 400 per dag.

Denne avfallstypen inneholder betydelige mengder helse- og miljøskadelige stoffer. Når forskriften trer i kraft 1. juli neste år, skal forbrukerne kunne levere spesialavfallet gratis hos forhandlerne eller kommunale mottak.

Norge først ute
Norge er et av de første land i verden som vedtar en slik forskrift.

Flere andre land i Europa, blant annet Sverige, Danmark og Nederland arbeider med å etablere tilsvarende gjenvinningsordninger for slikt spesialavfall.