Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Irriterte over Internett-feil

OSLO: 41 prosent av norske ledere bruker Internett jevnlig, men over 60 prosent av lederene opplever feil i løpet av en uke. Hele tre av fire ledere avbryter hver måned sine søk på grunn av for lang ventetid. Det viser en undersøkelse Norsk Gallup Institutt har foretatt for ukeavisa Telecom Revy og bransjeorganisasjonen NORTIB.

waiting.gif
Norsk Gallup har spurt 621 daglige ledere i bedrifter med fem ansatte eller mer om deres erfaringer med Internett. Det viser seg at lederene bruker Internett nesten dobbelt så mye som befolkningen generelt.

23 prosent av befolkningen bruker nå nettet mens 41 prosent av lederene har vært innom nettet i løpet av siste måned. For et halvår siden var det bare 29 prosent av lederne som brukte Internett. 16 prosent av lederne oppgir at de daglig bruker Internett også når vi ser bort fra å motta eller sende elektronisk post.

Lang ventetid
Hele 73 prosent av alle de lederene som bruker Internett, har avbrutt sine søk på grunn av lang ventetid. Hver tiende leder mener dette skjer for mer enn halvparten av alle søk vedkommende har gjort på Internett. Bare 23 prosent mener at de ikke avbryter søk på grunn av for lang ventetid.

Opplever stadige feil
Som om ikke det var nok: 60 prosent av lederne som bruker Internett har opplevd feil med tjenesten eller aksessen den siste måneden. Det er nesten dobbelt så mange som de som svarer at de ikke har opplevd feil.

Gallup har her kun spurt om opplevde feil og presisert at de skal se bort fra om feilen kom fra interne systemer eller den eksterne tjenesten.

Tvilsom nytteverdi
Bare 16 prosent av de daglige lederne mener bedriftene har stor nytteverdi av Internett mens 43 prosent mener nytteverdien så langt er liten. Men forventningene om økt nytteverdi er mye større. Hver tredje norske bedrift forventer stor nytteverdi av Internett i det kommende året. De daglige lederne har med andre ord større tro på framtiden enn deres erfaringer så langt skulle tilsi.

De fleste lederene som bruker nettet gjør det i privat øyemed (55 prosent) mens 39 prosent av de som er aktive på nett bruker det jobbrelatert.

Økte investeringer
13 prosent av bedriftene som har Internett har brukt over 100.000 kroner på Internett det siste året. 38 prosent oppgir at de har brukt under 25.000 kroner.

Ytterligere 9 prosent av de bedriftene som har Internett i dag, planlegger å bruke mer enn 100.000 kroner på sin nettsatsing de neste 12 måneder.

Økt bruk
Nesten halvparten av norske bedrifter bruker nå Internett. 30 prosent av de bedriftene som har Internett har gitt samtlige ansatte tilgang til å bruke nettet.

Sagt på en annen måte: Mer enn 2/3 av norske bedrifter setter fortsatt begrensninger på de ansattes bruk av Internett. Kun 15 prosent av bedriftene har gitt de ansatte Internett-tilgang via bedriftens server.

Gjennomført i februar
Gallup InterBusiness 98-1 er gjennomført i februar i år. En del av undersøkelsen er gjort for NORTIB og Telecom Revy særegent, mens noen spørsmål er et ledd i Gallups løpende spørreundersøkelser om Internett, Gallup InterBusiness. Svein Thalberg i Gallup opplyser at utvalget er trukket på samme måte som de øvrige bedriftsundersøkelsene instituttet utfører på dette området.

Utvalget ansees å være representativt for norske bedrifter med 5 ansatte eller mer.