Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Pedagogisk bildetelefoni

TELEGRAM: Øvreby kompetansesenter vil i midten av mars gjennomføre en svært omfattende bildetelfonkonferanse for spesialpedagoger. De vel 150 deltagerne befinner seg i 25 forskjellige studioer både i Norge og Sverige.

Øvreby kompetansesenter er en statlig spesialpedagogisk institusjon på Gjøvik. Konferansen stiller store krav til regionale kompetansesentra og Programmet for Nord-Norge, som vil åpne sine bildetelefonistudioer.

Når ut til flere
Telenor Bedrift skal stå for kvaliteten på selve overføringen, mens utstyret som brukes i hovedsak er fra Tandberg.

Selv små, regionale fagmiljøer vil på denne måten kunne overvære konferansen, som har temaet «Barn med ervervet hjerneskade. – Konsekvenser for pedagogisk rehabilitering».
Stikkord: Mobil