Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT skal trygge arbeid i nord

TROMSØ: Nord-Norge må få flere IT-studieplasser. Dette er den sikreste måten å skaffe nye IT-arbeidsplasser i landsdelen. Når det er mangel på IT personell, går dette først ut over distriktene.

Dette var Gudmund Hernes hovedbudskap til næringslivsledere i Nord-Norge. De var forrige uke samlet i Tromsø til Næringslivsdagene i Nord-Norge. To viktige tema var utvikling av norsk IT-industri og bruk av IT i nordnorsk næringsliv.

Distriktspolitikk
– Det beste distriktspolitiske virkemiddelet for å få fram IT-arbeidsplasser er flere IT-studenter i nord. Vi vet at de som utdannes i landsdelen er de samme som i ettertid blir og virker her, sa Hernes, som nå er ansatt i Norsk Investor Forum.

– Satsing på IT vil komme hele samfunnet til gode. Bruk av IT vil få store ringvirkninger for alle deler av næringslivet. IT vil endre samtlige bransjers måte å arbeide på. Selv Røkke bruker mikroprosessorer i sine filetmaskiner, sa Hernes.

Nye arbeidsplasser
Telemedisin i Nord-Norge ble under konferansen trukket fram som et positivt eksempel på hvordan IT både kan brukes på en fornuftig måte og kan lage nye arbeidsplasser i Nord-Norge.

Flere av foredragsholderne var inne på at presentasjon på og bruk av Internett blir helt nødvendig for alle typer bedrifter. Internett kan også oppheve geografiske skillelinjer og gi flere IT-arbeidsplasser i distriktene.