Hopp til navigasjon Hopp til innhold

40 gamle sannheter om IT

OSLO: Det nyeste ved regjeringens IT-plan, som næringsminister Lars Sponheim (bildet) la frem onsdag formiddag, var selve måten fremleggelsen foregikk på: Pressekonferansen ble overført direkte på Internett. Innholdet i IT-planen bærer mer preg av å være en sammenfatning av kjente standpunkt.

Sponheim fh (ITplan98)
I sin IT-plan redegjør regjeringen for 40 hovedsatsingsområder som den mener er viktige for at næringslivet, og spesielt de små og mellomstore bedriftene, bedre skal kunne møte utfordringene informasjonssamfunnet skaper. Regjeringen vil derfor fjerne det den oppfatter som hindringer for økt vekst og utvikling.

Samtidig skal det legges til rette for at mulighetene i informasjonssamfunnet utnyttes, blant annet for fremvekst av nye produkter, tjenester og arbeidsplasser, innpass i nye globale markeder og mer levedyktige regioner

Handlingsplan
– Dette dokumentet er en handlingsplan – med vekt på handling, sa Lars Sponheim da planen ble fremlagt på en pressekonferanse i Oslo onsdag.

– Det er vårt ønske at denne planen skal bli husket for de resultatene den fører til, og ikke først og fremst for dens ambisiøse målsettinger. Den næringsrettede IT-planen og satsingen på informasjons- og kommunikasjonsteknologi utgjør et viktig virkemiddel for å nå Regjeringens overordnede næringspolitiske mål om et lønnsomt og allsidig næringsliv over hele landet, sa Sponheim.

40 tiltak
I planen presenterer Regjeringen 40 satsingstiltak. Disse er konsentrert rundt:

  • Økt kapasitet innen høyere IT-utdanning og raskere innpass av informasjonsteknologi i skolene
  • Økt anvendelse av IT med vekt på regional utvikling og fokus på små og mellomstore bedrifter
  • Forskning og utvikling for innovasjon og verdiskaping
  • Det offentlige som tilrettelegger for og medspiller i næringsutviklingen
  • Eksportrettet vekst og internasjonalisering

    Samlet skal de enkelte tiltakene bidra til å nå den næringsrettede IT-planens overordnede mål. For hvert enkelt tiltak er det oppnevnt et hovedansvarlig departement eller annen offentlig aktør for gjennomføring. Nærings- og handelsdepartementet innehar imidlertid det overordnede ansvaret for implementeringen av handlingsplanen.