Hopp til navigasjon Hopp til innhold

SV krever mer IT for lærere

OSLO: Manglende satsing på IT i skolen kan skape nye “klasseskiller”. Både grunnutdanning og etterutdanningen av lærere innenfor IT må styrkes, krever Sosialistisk venstreparti.

– At kun 19 prosent av norske lærere kan bruke Internett er helt klart ikke bra nok, sier Rolf Reikvam, som er utdanningspolitisk talsmann for SV.

Etterlyser satsing
Han etterlyser en kraftigere satsning fra det offentliges side. Det må bevilges nok penger både til utstyr i skolen og til en tilstrekkelig kompetanseheving blant norske lærere.

– Senest i forbindelse med budsjettforhandlingene før jul foreslo vi å øke bevilgningen på dette området, sier Reikvam.

Trosser faren for lærerflukt
Reikvam er usikker på hvorvidt økt IT-kompetanse vil kunne føre til at flere lærere velger å arbeide i det private næringsliv.

– Det er mange faktorer som spiller inn i forhold til læreres arbeidssituasjon, uansett skulle jeg ønske at nivået på IT-kompetansen var langt høyere. Det er helt nødvendig å styrke både grunn- og etterutdanningen til norske lærere på dette området, sier han.

Vil øke forskjellene
Den største utfordringen ligger i at alle elever skal ha samme mulighet til å lære å bruke IT, selv om utgangspunktet er forskjellig.

– I dag er det forskjell mellom de elevene som har tilgang til datautstyr, Internett og opplæring hjemme og de som ikke har det, sier Reikvam, som understreker at dette er en oppgave skolen nå må ta på alvor.