Berg/Hermansen

Annonse


Fusjon nær forestående?

Berg/HermansenLike sikkert synes det at det endelige fusjonsforslaget er klart før påske og at det vil gå ut på en fusjon med den svenske og norske staten som likeverdige eiere uten forslag om delprivatisering.

Ren statlig fusjon
De svenske sosialdemokratene har satt foten ned for delprivatisering i denne omgangen. Dessuten er det så mange meninger om privartisering eller delprivatisering at det synes politisk nesten umulig å komme fram til enighet både i Norge og Sverige i vår.

Dette betyr at den norske staten må punge ut med 8-10 milliarder kroner. Arbeiderpartiet lar seg ikke skremme av et slikt beløp. Det store spørsmålet er hva regjeringen gjør.
Uansett hva som skjer i denne omgangen er en rekke partier på gli og det synes bare å være et spørsmål om tid før delprivatisering blir en realitet. Et regjeringsskifte i Sverige til høsten vil aktualisere spørsmålet.

Likevel kan privatiseringspørsmålet bli et hovedhinder for en fusjon.

Annonse


Konkurransen
Det andre er konkurransesituasjonen der både de nasjonale konkurransemyndighetene i Norge og Sverige og EU-kommisjonen kan stanse en fusjon. Enkelte aviser mener Van Miert i kommisjonen kan finne på å stanse fusjonen. Vi tror det skal mye til selv om EU-kommisjonen har formell rett til inngripen. Når EU grep inn mot France Telecom og Deutche Telecom i Global One handler det om noe ganske annet enn Telia og Telenor.

Dersom regjeringene ønsker at konkurransemyndighetene ikke skal gripe inn og anbefaler en fusjon bør de også ta tiltak for å sikre tre mobilnett i Norge, lette adgangen til Telia og Telenors nett og begrense de to selskapens dominans på Internett. I Sverige er konkurransenivået på telemarkedet det mest utviklede i hele Europa. Også det teller mot at EU griper inn.

Spekulasjoner
Dagens Næringsliv og Dagens Industri bragte sist mandag et oppslag om at navnet på det nye selskapet ville bli Lemon og at Hermansen ville bli toppsjef med sete i Stockholm og Lars Berg internasjonal sjef med sete i Norge.

Tirsdag reduserte Dagens Næringsliv sin sikre kilde til et “dokumentforslag”. Telenor og Samferdselsdepartementet har sterkt benektet at det er undertegnet en intensjonsavtaler. Likeså at navnet Lemon har vært diskutert. Det kan forresten bety “avisand” i engelsk presseslang…

På den andre siden tyder alt på at enighet om en hovedramme er tilstede og at partene planlegger en offentlig statusrapport om kort tid.

Annonse