Annonse


Nettleser for kabel-TV

Nokia er en ledende produsent av slike bokser. Ved å lisensiere HTML-leseren fra Spyglass, lover Nokia å gjøre en rekke interaktive tjenester tilgjengelige via kabel-TV.

HTML er det samme språket som brukes for å legge ut stoff på Internett. Nokias set-top bokser vil dermed fungerer omtrent som en datamaskin som er koblet på Internett.

Digitalt fjernsyn
Internett, Epost, banktjenester på nett, netthandel, video over nettet, og «pay per view» er noen av mulighetene Spyglass-programmet åpner for.

Nokias bokser er allerede forberedt for digitalt fjernsyn.

Annonse