deskill.

Annonse


Strengt for russiske fagfolk

deskill.– Det arbeides for å løse opp reglene slik at norske bedrifter skal kunne hente inn arbeidskraft fra ikke-EØS-land. Det er tatt initiativ både fra stortingsrepresentanter og NHO, bekrefter førstekonsulent Jorun Nordgård ved Fylkesarbeidskontoret i Vadsø.

Dokumentert behov
– Det er enklere å få innpass for nøkkelpersonell enn for vanlig arbeidskraft. Men det stilles strenge krav til at den norske bedriften kan dokumentere bedriftens behov for ekspertise. For at arbeidstillatelse skal gis, må den aktuelle typen arbeidskraft være nødvendig for at bedriften skal eksistere, sier hun.

Omstendelig prosess
Saksgangen for å få nøkkelpersonell fra ikke EØS-land til Norge, er at bedriften fyller ut et “offer of employment” og sender dette til den aktuelle arbeidstakeren i hans eller hennes hjemland.

Dette sendes videre til det norske konsulatet eller ambassaden i landet. Deretter sendes dokumentet til UDI i Norge. Herfra ekspederes dokumentet videre til politimyndigheten i den norske bedriftens hjemmedistrikt, hvor det går til Fylkesarbeidskontoret til vurdering før søknaden godkjennes eller avslås.

Annonse