deskill.

Annonse


Banksjef ut mot Telenor

deskill.– Vi er avhengige av en gunstig og lik prispolitikk over hele landet fra teleleverandørene. Samtidig har vi behov for god kvalitet, stabilitet og kapasitet i linjenettet, sier konsernbanksjef Geir Andreassen i Sparebanken Nord-Norge.

Sparebanken Nord-Norge har gjentatte ganger den siste tiden opplevd brudd i linjenettet. Dette er årsaken til at banken nå går ut med et varsko om at distriktene ikke må bli taperne i det liberaliserte telemarkedet.

Likebehandling et krav
– Vi frykter en differensiert prispolitikk. Likebehandling vil være et krav fra bedriftene for å kunne opprettholde virksomhet i distriktene. Resultatet av for dårlig kapasitet i nettene kan bli at næringslivet i distriktene må flytte til byene for å oppnå likeverdige konkurranseforhold.

– Det må være det offentliges ansvar at vi har like rammebetingelser og infrastruktur i telenettet, sier Andreassen.

Annonse


Storbrukere
– Sparebanken er storbrukere av telenettet og avhengig av konstant oppetid i nettet mellom samtlige avdelinger og Fellesdata. Store deler av banktransaksjonene foregår elektronisk.

– Vi ser for oss økt bruk av NCer og distribuert databehandling. Mer og mer av dataløsningene for saksbehandling og kontorstøtte vil bli liggende sentralt, sier Andreassen.

Krav til kapasitet
– Datamengden som overføres via telenettet øker eksplosivt. En årsak til dette er at stadig flere samkjører lyd, bilde og data. Det vil derfor bli behov for større kapasitet i nettet, sier Andreassen.