Arkiv

Annonse


NetCom uten samtrafikk?

Arkiv– Det er ikke våre tradisjonelle tjenester som er problemet, sier Per Bjørkum til Dagens Telecom.

– Når det gjelder mobiltrafikken, regner jeg med at forholdet vil være slik det alltid har vært, og at vi deretter kan foreta en avregning når avtalen er i boks. Det er derimot et større problem at vi ikke kommer i gang med våre nye tjenester basert på prefiks 1515, sier Bjørkum.

Fem års gyldighet
NetCom har hatt samtrafikkavtale med Telenor helt siden 8. mars 1993, da selskapet hadde fått sin konsesjon som GSM-operatør. Denne avtalen hadde fem års gyldighet og utløper altså neste måned.

De endringer som er foretatt under årlige forhandlinger underveis har ikke innebåret noen forlengelse av avtalen. Derfor opplever Netcom at selskapets gamle avtale går ut samtidig med at det ikke har vært mulig å komme frem til ny avtale.

Annonse


Maktposisjon
– Samtidig opplever vi at Telenor bruker sin maktposisjon til å forsøke et diktat når det gjelder nye priser fra fastnett til mobil fra 1. mars, sier Bjørkum.

– Disse prisene er, som alle andre priser, avhengige av den samtrafikkavtale som vi ikke blir enige om. Men Telenor er åpenbart redd for å miste markedsandeler til Tele2 og Telia, derfor tar selskapet en ensidig beslutning om de nye prisene. De fastlegger og offentliggjør detaljprisene før engrosprisene er avtalt, sier Bjørkum til Dagens Telecom.

Nye tjenester
NetCom har planlagt prefikstjenester som går både på rikstelefoni, utenlandstelefoni og telefoni til NetComs mobilabonnenter.

Det siste er særlig interessant for alle dem som i dag betaler uforholdsmessig mye for å ringe fra fastnett til mobil. Men på den annen side er det nettopp dette markedet Telenor ønsker å få grep om når selskapet nå har offentliggjort sine nye priser.

Annonse


Annonse


Annonse