Annonse


Nye tjenester fra Ringnett

Ringnett er kjøpt opp av Ringerike Kraftverk (RiK) som er deleier i det nasjonale selskapet Enitel. Enitel har til hensikt å etablere et riksdekkende nett for transport av store datamengder.

Ringnetts oppgave blir å skaffe kunder for trafikk i det kommende nettet, melder Ringerikes Blad.

Konkurrerer med gigantene
Ringnett har visse fordeler i konkurransen med for eksempel Telenor og Telia ved at de er lokalt forankret og har mulighet til å tilby lavere priser enn de store operatørene.

Når det gjelder abonnementene samarbeider Ringnett med Telenor til felles beste.

Potensiale
Ringnett har potensiale for flere kunder, men hittil har markedsføringen vært for svak. Folk vet ikke nok om Ringnett, men RiKs inntreden vil kunne føre til bedre markedsføring av det lille selskapet.

Annonse


Annonse


Annonse