Lilleng,Sverre

Annonse


Slutter i datakrimteamet

Lilleng,SverreSverre Lilleng (40) har siden 1991 vært ansatt som førstestatsadvokat ved Økokrim, der han de fire siste årene har ledet det spesielle datakrimteamet som består av fem spesialetterforskere og teknikere.

Kritisk til manglende ressurser
Lilleng har de siste årene vært meget kritisk til at Justisdepartementet ikke har gitt datakrimteamet nok økonomiske ressurser til å beholde dyktige etterforskere som kan løse datakrimsaker.

I flere avisoppslag – blant annet i Dagens Telecom og ukeavisa Telecom Revy – har førstestatsadvokaten gitt uttrykk for at han har vært misfornøyd med måten Justisdepartementet har prioritert datakrimteamet.

Protest mot Justisdepartementet?
Dagens Telecom vet ikke om førstestatsadvokatens oppsigelse i Økokrim er en protest mot manglende ressurser. Sverre Lilleng var lørdag umulig å få tak i.

Annonse


Etter at Sverre Lilleng nå har sagt opp jobben har politiet mistet sin viktigste og kanskje dyktigste ambassadør i kampen mot datakriminalitet.

Lovene er svært ulne
Lilleng har spesielt utmerket seg ved å føre omfattende datakrim- og telesvindel-saker opp for Høyesterett.

Førstestatsadvokaten har mange ganger ovenfor Dagens Telecom påpekt at lovene omkring data- og telekriminalitet har er svært ulne. Derfor har det vært så viktig å få domsavsigelser i Høyesterett på en del saker slik at disse kan være retningsgivende for andre saker.

Opplæring er viktig
Sverre Lilleng og de andre etterforskerne har dessuten prioritert arbeidet med å lære opp andre, ordinære politifolk i kampen mot datakriminalitet. Det er ingen hemmelighet at det norske politiet inntil for et par år siden var ganske amatørmessig når de skulle etterforske teknisk avanserte saker som hadde med data- og telekom.

Et av de mest konkrete tingene Sverre Lilleng fikk til i dette opplæringsarbeidet var å lage en innføringsbok i hvordan datakriminalitet skal etterforskes og hvordan vanlige politifolk kan sikre beviser når de beslaglegger materiale.

Avslørte Telenor Nextel-hackeren
Sverre Lilleng ledet etterforskningen av den såkalte telesvindelsaken for to år siden der et dusin ungdommer ble dømt.

Lilleng var også meget sentral i etterforskningen av Telenor Nextel-hackeren som slettet hjemmesider på Internett. Natt til 6. april i fjor ble data ved en web-tjener hos Telenor Nextel slettet.

Skadeverket rammet tusenvis av privatkunder og 70 bedriftskunder. Blant annet fikk ikke Nettavisen eller Dagbladet publisert sine elektroniske publikasjoner i en periode. Saken var oppe i retten før jul.

Gikk til aksjon – i Sverige
I fjor høst var Lilleng dessuten involvert i etterforskningen mot en svensk ungdom som hadde hacket og skadet hjemmesidene til to norske bedrifter. I denne saken var faktisk norsk politi, altså datakrimteamet, med på å sikre bevis og ransake leiligheten da den svenske ungdommen ble arrestert i Sverige.

Ville avlytte datakommunikasjon
Lilleng har lenge gått inn for at politiet må få adgang til å avlytte telefoner og datatrafikk i forbindelse med etterforskning av spesielle datakrimsaker.

Avlytting av datakommunikasjon i datakrimsaker har blitt anbefalt som normal etterforskningsmetode av Europarådet, men her hjemme fikk Lilleng kraftig motbør av det såkalte metodeutvalget, som gjennomgikk politiets arbeidsmetoder i etterkant av Lund-kommisjonens rapport.

Etter at Justisdepartementet nektet politet å drive med slike avlyttning gikk Lilleng ut å hevdet at Norge ligger langt etter utlandet i etterforskningen av datakrimsaker.

Skal overvåke markedet
I sin nye jobb vil Sverre Lilleng lede Avdelingen for markedsovervåkning ved Oslo Børs.

– Markedsovervåkning er høyt prioritert, og ansettelsen av Sverre Lilleng er et ledd i styrkingen av denne funksjonen, sier direktør Tor G. Birkeland med ansvar for Seksjonen for markedsaktiviteter ved Oslo Børs.