Annonse


Nordnorsk IT-bekymring

Stadig flere slutter i sine stillinger og flytter sørover til bedre betalte jobber. Etter sommerferien frykter IT-miljøet at nærmere halvparten av lærerstillingene i Informatikk i Nord-Norge vil stå ledige.

Tenkepause for Lilletun.
Utdanningsminister Jon Lilletun måtte be om å utsette svaret da Senterpartiets Tor Nymo tok opp saken på Stortinget torsdag:
– Nord-Norge har nå etter internasjonal standard fremragende informatikkstudier ved flere læresteder.

Imidlertid har det blitt et tiltagende problem at den dyktigste ekspertisen på undervisningssiden flytter sørover. Hva vil statsråden foreta seg for å stanse denne utviklingen?

Utfordres
I en felles henvendelse til ledende politikere har Universitetet i Tromsø og høyskolene i Bodø, Narvik, Tromsø og Finnmark uttrykt sin engstelse for situasjonen.

Annonse


– Selv om informatikk-miljøet i Nord-Norge forskningsmessig er internasjonalt meget synbart, og studieplaner er internasjonalt anerkjente, så er det samme miljøet i ferd med å bli utradert. Ironisk nok følger dette blant annet som resultat av miljøets egen faglige og forskningsmessige suksess, heter det i det felles brevet fra lærestedene.

Oppkjøp av lærerkrefter
– Både privat og offentlig virksomhet kappes for tiden om å spise både såkorn og hånden som sår i form av oppkjøp av lærerkrefter og forskerrekrutter. Studenter på alle utdanningsnivå blir mottatt med åpne armer i industri og forvaltning. Samtidig rapporterer de som skifter beite gledelig nok om svært gode arbeidsforhold, heter det i fellesuttalelsen.