Annonse


Telias mobillisens

Stortinget har vedtatt at det skal utlyses tre mobillisenser i Norge. Telia er pr. i dag eneste søker til den tredje DCS-1800-lisensen som ved en fusjon faller vekk. Det er da åpenbart at denne lisensen må tildeles andre og at betingelsene for å få en slik lisens kanskje gjøres noe gunstigere enn i den første utlysningen. Eksempelvis har France Telecom sagt at det ikke er aktuelt å søke med de gjeldende betingelsene.

Tre nett er nødvendig
Den som kaster et blikk over til Danmark og England vil raskt se at konkurransen på trafikkpriser på mobilsiden er sterkere enn i Norge der Telenor Mobil og NetCom pr. i dag følger hverandre tett.

Hvis Telia ikke blir fusjonert med Telenor og åpner sitt DCS-nett i januar neste år som de planlegger, vil det bety en kraftig omdreining på konkurranseskruen. Og merk: 70 prosent av veksten på telemarkedet i Norge i de neste fem år vil ifølge Teleplan (7-8 milliarder +) skje på mobilmarkedet. Mobil vil ta stadig økende deler av privatpersoners og bedrifters totale teletrafikk. Fastnettet vil ifølge Teleplan få redusert eller stagnert trafikkutvikling.

Aksessen viktig
Det er også et annet moment som er uhyre viktig i et lengre perspektiv. Skal Telenor noensinne få effektiv konkurranse i aksessnettet er hjemmeceller via mobilnettet ett av fire tenkbare alternativer. Det andre er aksess via strømnettet som Tamburstuens NetSystems har planer om. Det tredje er radioaksess som både El Tele og Telia vurderer. Det fjerde er satellittaksess (Internett) der neppe noen kan gjøre Telenor rangen stridig uansett.

Et trekk i mobilutviklingen er at vi med en fusjon vil få ett nett i Norge og Sverige og at brukerene vil få norske priser når de er i Sverige eller ringer til Sverige. Men poenget er minimalt i konkurransesammenheng da Telenordia alt har en intensjonsavtale om kjøp av Tele8 i Sverige, noe som tillater dem til å bygge ett norsk-svensk nett uansett.

Annonse


Annonse


Annonse