Hoff, PerMorten

Annonse


Vil leie hjemme-PC til lærerene

Hoff, PerMorten– Dette må ikke ses på som et frynsegode, målsetningen er økt kompetanse. PC-bruk også privat er den beste måten å oppnå dette på, sier generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor- og Datateknisk Landsforening til ukeavisen Telecom Revy.
Kirke- og Undervisningsdepartementets IT-undersøkelse fra 1997 viser at mens 74 prosent av lærerene behersker enkel tekstbehandling, er det bare 19 prosent som kan bruke et regneark og Internett. Undersøkelsen er utført av Statistisk sentralbyrå og viser helt klart at kompetansen blant lærerene ikke er god nok.
– Vi står ved et historisk veiskille. For første gang har elevene mer kunnskap enn lærere, sier Per Morten Hoff.

Leasing av datautstyr
Hoff hevder at fordelene med leasing av utstyr er flere.
– For det første vil det da gå over skolenes driftsbudsjett og ikke de svært små investeringsbudsjettene, sier han.
Videre vil man etter avsluttet leasingperiode på to til tre år inngå nye avtaler og på den måten sikre at maskinene til en hver tid er oppdatert.
– Jeg tror at det skulle være mulig å få til svært gode avtaler. Det dreier seg om et stort antall maskiner, langt flere enn når Statoil tilbød alle sine ansatte PC hjemme, sier Hoff.

Lærerene positive
Norsk Lærerlag er absolutt positive til forslaget om PC hjemme for lærere.
– Vi har i flere år kraftig påpekt behov for etterutdanning av lærere. Dette gjelder også innenfor området IT. Det er viktig at IT tas i bruk som en integrert del av undervisningen, sier informasjonskonsulent Jan Olav Bruvik i Norsk Lærerlag.
Det er spesielt den lave kompetansen på bruk av Internett som bekymrer Norsk Lærerlag.
– Dette er et område hvor det er viktig at vi lærer elevene å være kritiske til informasjonen de mottar. Samtidig er Internett også et viktig redskap for lærere med blant annet Skolenett, sier Bruvik.
Når det gjelder finansieringen er Bruvik skeptisk til leasingavtaler som dekkes over driftsbudsjettene.
– Vi må ikke komme i en situasjon som setter IT-utstyr opp mot råvarer til skolekjøkkenet. Her må det friske midler til, sier Bruvik.

Annonse


Annonse


Annonse