Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nettet truer Staten?

TELEGRAM: Forfatterne av boken «Slip danskerne løs» hevder at den danske staten vil miste 25 prosent av sine skatteinntekter på grunn av handel på Internett.

De fire danske direktørene som står bak boken hevder at land med høyt skattetrykk og et sterkt regulert arbeidsmarked – eksempelvis Danmark – vil bli tappet for handelsvirksomhet. Årsaken mener de er at nettverksteknologien vil gjøre det lettere for bedriftene å flytte produksjonen til mer skattemessig lukurative områder, skriver danske Politiken.

Debatt nødvendig
Forfatterne har samlet sammen en rekke provoserende spissformulerte framtidsscenarioer for å sette fart i samfunnsdebatten om teknologiens utfordringer.

– Teknologien vil på godt og vondt snu opp ned på samfunnet. Dette må vi debattere nå, om vi skal kunne unngå eventuelle negative konsekvenser, mener direktørene.