Iridiumsatelitt

Annonse


Iridium holder tidsplanen

IridiumsatelittMed den siste oppskytningen er 46 av Iridium-satellittene på plass i rommet. Selskapet har dessuten sikret 4,8 milliarder dollar (35,2 milliarder kroner), som er nødvendig for å finansiere hele nettverket.

Avtaler i havn
Så langt har Iridium fått roamingavtaler i 9 europeiske land. Blant nøkkelpartnerne finner vi Cellnet, Orange, Mercury OnetoOne (Storbritannia), EirCell, Esat digiphone (Irland), E-Plus, Mannesmann (Tyskland), Telefonica, Airtel (Spania), Comviq, Europolitan (Sverige), Mobilkom (Østerrike), RadioMobil (Tsjekkia), Post and Telecom Iceland (Island), TMN og Telecel (Portugal).

Flere muligheter
Iridium skal dekke kommunikasjonsbehov på steder som i dag ikke dekkes av trådløse nett. I tillegg gir systemet et tilbud til brukere som ønsker å bruke flere typer jordbundne nett, inklusive GSM (Europa og Syd-Øst Asia), AMPS (USA) og PDC (Japan). For første gang muliggjøres dessuten global personsøking.

Dyrt?
Iridium-telefonene vil komme med GSM-antenne og Iridiumantenne som standard. De skal kunne brukes både til sjøs, til lands og i luften over hele kloden. Det er imidlertid ventet at både telefonene og tjenestene vil bli relativt dyre for brukerne, sett i forhold til vanlig mobiltelefoni.