Annonse


Jakt på kommunale pirater

Alle kommunale kontrollutvalg får nå brev fra BSA der de blir bedt om å undersøke om administrasjonen har løst lisens for den programvaren som brukes.

– Etter flere suksessfulle kampanjer mot næringslivet retter vi nå fokus mot kommunene for å gjøre dem oppmerksommme på problemet, sier formann i BSA, Norvald M. Heidel.

Øverste ansvar
Når BSA henvender seg til kommunens kontrollutvalg og ikke til rådmann eller administrasjon, så er grunnen at kontrollutvalgene har tilsynsansvar for all kommunal virksomhet.

Ubevisst
– Vi ønsker å bevisstgjøre Norges kommuner på omfanget av ulovlig programvarebruk. Ofte skjer den ulovlige bruken ubevisst, og BSA ønsker å bistå kommunene slik at de kjenner reglene og unngår å gjøre seg til lovbrytere.

Annonse


– Derfor sender vi nå kontrollutvalgenes formann et brev der vi ber dem sørge for at kommunene gjennomgår sine programvarelisenser, og sikrer at de har alt i orden, heter det i en melding fra Heidel.

BSA hevder i samme melding at undersøkelser viser at mer enn hvert annet dataprogram i Norge brukes ulovlig.

Annonse


Annonse


Annonse