Annonse


Nå kommer Pentium II

Den første Deschutes-prosessoren vil sannsynligvis prestere 333 MHz klokkehastighet. Både Compaq og andre produsenter vil levere PCer med den nye prosessoren allerede i slutten av måneden. Den første Pentium II-prosessoren for små, bærbare maskiner kommer først til sommeren, og da med 233 MHz klokkehastighet.

Ny produksjonsmetode
Intel benytter en ny produksjonsmetode for den nye prosessoren, som etterhvert vil bli brukt for alle nye Pentium II-prosessorer. Produksjonsmetoden er billigere og muliggjør slankere kretser, med mindre strømforbruk og lavere varmeutvikling som resultat.

Teknologien muliggjør også raskere prosessorer: 400 og 450 MHz for bordmodeller, og 266 og 300 MHz for bærbare.

Kraftig prisfall
Deschutes vil ventelig koste om lag 5200 kroner, det samme som Pentium II 300 MHz nå koster. Prisen på de gamle Pentium II 300, 266 og 233 MHz-brikker ventes å falle til henholdsvis 4000, 2800 og 2000 kroner. Pentium MMX blir også billigere.

I 2. halvår 1998 ventes Pentium II å koste om lag 750 kroner, eller det samme som vanlige Pentium-prosessorer koster i dag. Intel solgte i 1997 80 millioner prosessorer til en verdi av 137 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse