Teleoperatørene100

Annonse


Steile fronter i Tele-krigen

Teleoperatørene100Vi har snakket med både direkte tilbydere av teletjenester av ymse karakter og leverandører av infrastruktur. Hvor mye vil de investere? Hvor mange nye personer vil de ansette i år?

Få innblikk i markedsplanene
Hvilke tjenester vil de tilby? Vi har stilt en rekke spørsmål – og fått svar, selv om mange av dem er preget av at det er litt tidlig i planprosessen for enkelte av aktørene.

Store investeringer
Tallene fra de nye operatørene viser at det samlede investeringsbehovet ligger på 1,2–1,7 milliarder kroner. I tillegg kommer Telenor og Telenor Mobilnetts nettutbyggingsplaner på tre milliarder kroner.

Mange nyansettelser
Vi har også spurt om hvor mange nye personer de enkelte operatørene regner med å ansette i løpet av året. Vår oppsummering viser at det kan bli så mange som 500-700 nye teleansatte i løpet av 1998.

Annonse


Her kan du gå selskapene nærmere etter i sømmene:

De nye operatørene