Annonse


Nye priser fra Telenor

Gjennomsnittlig vil 3 av 4 bedriftskunder spare på ordningen, mens 3 av 4 privatkunder vil få ekstrakostnad på 150 – 200 kroner året.

Adm. direktør Tormod Hermansen i Telenor har allerede lenge gitt beskjed om at det ikke lenger er Telenor – eller Stortinget – som fastsetter telefonprisene. Nå er det markedet som rår.

Beviset på dette er at Telenor nå endrer prisstrukturen på en slik måte at det er den kundegruppen hvor det er minst konkurranse, privatmarkedet, som må betale mer for sitt telefonabonnement, mens kundene i bedriftsmarkedet kommer bedre ut enn før.

Tillegg
Abonnementsprisen blir økt med 18 kroner i måneden for et vanlig telefonabonnement og 28 kroner i måneden for et ISDN-abonnement, mens prisene på utenlandssamtaler blir satt ned med i gjennomsnitt 20 prosent og prisene på samtaler til mobiltelefon blir satt ned med 23 prosent.

Annonse


Prisen på lokalsamtaler og fjernsamtaler blir ikke endret nå. Rabattordningene Familie & Venner gjelder fortsatt.

10 – 15 kr i måneden
Telenor har foretatt beregninger som viser at totaleffekten for privatkunder gir en gjennomsnittlig reduksjon i telefonutgiftene på 0,5 prosent, mens bedriftskunder i gjennomsnitt får redusert telefonutgiftene med to prosent.

Bedrifter og privatpersoner som bruker telefonen mye og som ringer en del til utlandet og til mobiltelefoner, vil tjene på prisomleggingen. Endringene slår imidlertid ulikt ut for Telenors kunder, avhengig av telefonbruken.

Økning for private
Mens tre av fire bedriftskunder får redusert sin telefonregning, vil tre av fire privatkunder få en økning i telefonregningen med gjennomsnittlig 10-15 kroner per måned.

-Det er viktig å understreke at prisomleggingen ikke innebærer inntektsøkning for Telenor. Dette er en tilpasning til en ny konkurransesituasjon ,sier adm. direktør Stig M. Herbern i Telenor Mobil.

Miniabonnement
I april vil Telenor introdusere et miniabonnement som innebærer en lavere abonnementspris, men høyere samtalepris.

Det nye abonnementet vil i følge Telenor være lønnsomt for dem som ringer lite (under omlag 20 kroner i måneden).

Dette utgjør i dag omlag 120.000 kunder.

Annonse