deskill.

Annonse


Kamp om tele-kompetanse

deskill.Det er allerede velkjent at IT-bransjen(e) sloss så fillene fyker for å få tak i de rette folkene til tekniske stillinger.

I telebransjen har det lenge vært manko på folk med kompetanse. Det ser ikke ut til at 1998 blir lettere for personalsjefene.

Planer
Når vi legger sammen planene til de omlag 27 nye operatørene på det liberaliserte telemarkedet, finner vi at de tror det blir behov for bemanningsøkninger på mellom 500 og 700 personer. Mange selvsagt i kundeservice-funksjoner, men også i tekniske stillinger.

Stor spennvidde
De nye teleoperatørene spenner fra to-mannsfirmaer uten planer om å øke bemanningen vesentlig i 1998, til selskaper som NetSystems som skal bygge seg opp fra nesten ingenting til minst 100 personer rettet mot Norge og 100 i den internasjonale virksomheten i løpet av året.

Annonse


Øker
Mobiloperatøren NetCom vil etter det Dagens Telecom erfarer ansette mellom 50 og 100 personer i år, mens ElTele-gruppen tror de trenger et sted mellom 100 og 200 personer mer enn i dag før året er omme.

Det for tiden svært så offensive Tele2 regner med å øke staben med omlag 40 personer.