Annonse


49.000 mindre til IT-studier

Det er tilleggstipendiet på 49.000 kroner disse studentene nå må klare seg uten. Dette går frem av et brev fra Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet til utenlandsstudentenes organisasjon, ANSA.

Færre til USA
Nå frykter president Michael Hagring i ANSA at kuttet vil føre til en drastisk nedgang i antall norske studenter i USA.

– I 1985 studerte 29 prosent av norske studenter i utlandet i USA. Nå er vi nede på 17 prosent, og tendensen er synkende. Det er ikke ønskelig for Norge å få færre studenter til USA, som er verdens ledende innefor mange teknologiske fag, sier Hagring til Dagsavisen.

Dyre studier
I år er det 1.285 norske studenter som tar et teknologisk fag i utlandet. 437 av disse studerer i USA.

ANSA regner med at levekostnader og skolepenger for et skoleår i USA kommer på til sammen 170.000 kroner. Reiseutgifter kommer i tillegg.

Annonse


Annonse


Annonse