Annonse


Støvsuger ikke IT-Norge

Det er konsulent Asbjørn Eikeland i IT Fornebu som hevder dette ovenfor Dagens Telecom.

Mindretall
En innstilling om IT Fornebu ble behandlet i Stortinget torsdag. I innstillingen fra Familie-, administrasjons- og kulturkommiteen var alle partiene positive til IT Fornebu, unntatt SV. Partiet ønsker å utrede konsekvensene for distriktene før en godkjenning foreligger.

– Vi velger å tro at Stortinget vil følge innstillingen fra Familie-, administrasjons- og kulturkommiteen. Det er det som er vanlig i slike tilfeller, når de fleste partiene stiller seg bak en innstilling, sier Eikeland.

Internasjonalt senter
– IT Fornebu er tenkt å være et internasjonalt senter som i tillegg til å utvikle egen ekspertise også skal tiltrekke seg IT-ekspertise fra internasjonale miljøer, sier Eikeland.

Annonse


Han påpeker at Norge må utvikle flere folk med IT-kompetanse, både for å styrke sentrale og regionale strøk.

– Når både Forsvaret og Posten rasjonaliserer fordi ny teknologi tar over, må vi kunne skape noe nytt som erstatning for arbeidsplassene i utkantstrøkene. For å få til dette må vi utvikle og tilføre den kompetansen det er behov for, sier Eikeland.

Fare for utflagging
Eikeland påpeker at Norge risikerer å ikke få den ekspertisen det er behov for i det hele tatt hvis norsk IT-kompetanse forsvinner til lignende IT-sentere i utlandet.

– Hvis intet gjøres med IT-situasjonen i Norge vil topp-ekspertisen flytte til utlandet og mer spennende utfordringer i internasjonale miljøer, sier Eikeland.

Annonse


Annonse


Annonse