N-Trønderlag.gif

Annonse


Mobilnytt fra Nord-Trøndelag

N-Trønderlag.gifI Inderøy kommune har vi satt opp en ny stasjon på Røra, dette vil forbedre dekningen i området, opplyser informasjonssjef i NetCom Gunnar Grythe.

Namsos
Telenor Mobil har satt i drift to nye GSM-stasjoner. Disse gir nå dekning i Namsos sentums østre og vestre del.

Levanger
Her har Telenor Mobil satt opp to nye GSM-stasjoner. Den ene dekker områdene Ytterøy, Ekne-Skogn, Mosvik, Søndre Inderøy og Straumen. Den andre stasjonen dekker Mosvik sentrum og sørlige del av Ytterøya.

Fosnes
En ny GSM-stasjon fra Telenor Mobil dekker området rundt Jøa.

Verdal
I Verdal kommune har NetCom forbedret GSM-dekningen i området rundt Rv 72 langs Innsvatnet og inn i Sverige.

Annonse