Arkiv

Annonse


Mer nettverk for Merkantildata

Arkiv– LAN Control vil, sammen med Upnet, Protectdata og deler av vår Internett-avdeling, stå for produkter og tjenester innenfor Merkantildatas kommunikasjonsområde , sier konsernsjef Tom Adolfsen.

Trange lokaler
Adolfsen ønsker på sikt å flytte sammen de delene av virksomheten som jobber med kommunikasjon, men har ingen kortsiktige planer, rett og slett fordi han i dag ikke har lokaler som er egnet.

Merkantildata har stiftet nye datterselskaper som har inngått intensjonsavtaler om fusjon med selskapene LAN Control AS i Oslo, Broker AS i Trondheim, samt Datakunnskap Opplæring AS i Bergen. Selskapene vil inntil videre bli drevet under sine respektive navn som datterselskaper i Merkantildata-konsernet.

100 millioner
De tre selskapene forventes i 1998 å omsette for omlag 100 millioner kroner, og å nå et resultat før skatt på mellom åtte og ti millioner kroner.

Annonse


Det totale vederlaget skal gjøres opp ved utstedelse av 140.758 aksjer i Merkantildata ASA pålydende fem kroner per aksje, samt en kontantandel på 8.260.000 kroner. Samtilige selskaper vil bli fusjonert inn, basert på et regnskapsmessig kontinuitetsprinsipp, med virkning for Merkantildata fra 1. januar 1998. Kursen på Merkantildata-aksjene er for tiden på omlag 235 kroner. Ut fra dette har oppkjøpet en ramme på omlag 42 millioner kroner.

Telefoni til bedriftene
I likhet med andre aktører på markedet ønsker Adolfsen å få en større bit av den sterkt økende veksten i kommunikasjonsmarkedet.

– Vi vil helt klart også nærme oss telefonimarkedet, men ikke i konkurranse med teleoperatørene, heller som en partner til dem. Merkantildata kommer til å omsette noe telefoni, men bare til bedriftsmarkedet, sier Adolfsen, som regner Telenor, Telia, ARK-konsernet, IBM og internasjonale telesammenslutninger som sine konkurrenter, men også som partnere i mange sammenhenger.

Annonse


Annonse


Annonse