Elg

Annonse


Interaktivt kommunebudsjett

Elg– Vi arbeider på en litt spesiell måte med økonomiplanen vår, og ønsket å dele dette med flere. Dermed kom ideen opp med å publisere alternativer til kommuneplanen på Internett, sier Distad til Dagens Telecom.

Interaktivt
Tynset kommunes Internett-budsjett er interaktivt så folk kan stryke eller legge til det de ønsker. Det har kommet både seriøse og useriøse forslag til budsjettendringer, blant annet ønsker noen å kutte de kommuneansatte på rådhuset.

– Det skal mye til for at vi skal ta hensyn til endringene som er foreslått på Internett. Det er jo kommunens innbyggere vi må ta hensyn til, og det er ikke så mange av disse som har Internett. Kommunebudsjettet i papirutgave blir derfor lagt ut til offentlig ettersyn etter formannskapets budsjettbehandling den 8. desember, sier Distad.

IT-interessert
Tynset kommune jobber mye med IT-utvikling og har allerede satt av penger til utskifting av gammelt datautstyr før år-2000 problematikken setter inn. Ordføreren kan nok se for seg en fremtid med en elektronisk kommune på Internett, men tror at dette ligger langt inn i fremtiden.

– IT-interessen er jo litt personavhengig foreløpig. Kommunen har et par ansatte her på huset som engasjerer seg veldig, og det er Tynset-firmaet Daldata som har stått for utviklingen av programmet for Internett-budsjettet, sier Distad til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse