deskill.

Annonse


Oslo drøyer tomtesalg

deskill.– Vi vil helst sette igang med utbyggingen rett etter at flyplassen legges ned den 8. oktober neste år. Det kan bli forsinkelser, men vi tror at Oslo kommune vil selge raskt for å unngå å tape penger, sier sekretariatsleder Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum til Dagens Telecom.

Rammer IT-utdanningen
– En eventuell utsettelse vil først og fremst gå utover det planlagte utdannings-senteret som skal øke utdanningskapasiteten i Norge. Senteret er første byggetrinn av IT Fornebu, og åpningen skal etter planen skje i 1999, sier Vigtel.

Etableringen av et delvis privatfinansiert utdannings-senter på Fornebu skjer i samarbeid med Universitetet i Oslo og NTNU. De statlige lærestedene har ikke midler til å starte opp alle de utdanningsplassene som det er behov for i Norge i årene fremover.

En milliard
– Jeg tror ikke at Oslo kommune vil vente lenge med å selge sine tomter på Fornebu. Det er beregnet at kommunen vil tape en halv million kroner per dag etter den 8. oktober hvis de utsetter salget, sier Vigtel.

Annonse


Mens flyplassen er i drift frem til 8. Oktober, har Oslo kommune inntekter på sine tomter. Kommunen ønsker ikke å legge ut næringsområder for salg før våren 1999. Hvis det går over et halvt år før Fornebu-tomtene selges, kan Oslo kommune tape nær en milliard kroner.

Ferdig i 2001
Planen er at IT Fornebu skal stå ferdig samtidig med at Telenors anlegg ferdigstilles i år 2001. Utdannings-senteret er bare et av flere prosjekter for å skape nye og levedyktige teknologibedrifter i Norge. I tillegg skal IT Fornebu fungere som en kuvøse for nyoppstartede bedrifter i hele landet og være et trekkplaster for utenlandske bedrifter.

– Formålet bak IT Fornebu er å få det beste ut av et samarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv. Telenor og Umoe har allerede planer for etablering på IT Fornebu, i tillegg håper vi at store bedrifter som for eksempel Ericsson og Nera vil etablere seg her, sier Vigtel.

Annonse


Annonse


Annonse