Enoksen, Odd Roger

Annonse


Sp klar for Telenor-debatt

Enoksen, Odd RogerEnoksen er selv i mot privatisering av statseide selskaper som Telenor og Statoil, men mener at det er behov for en politisk debatt om spørsmålet.

Nasjonale interesser
Enoksen er også nestleder i Senterpartiet, som mener at Telenor forvalter nasjonale interesser av en type som tilsier statlig eierskap.

Enoksen ser allikevel at en politisk debatt om privatiseringsspørsmålet er på sin plass:

Døra på gløtt
Næringsminister Lars Sponheim fra Venstre har i et tidligere utspill satt døra på gløtt for privat kapital i helstatlige selskaper. I tillegg har både Telenor og Statoil bygget opp internasjonal virksomhet som knapt kan sies å være av strategisk, nasjonal interesse, skriver Aftenposten fredag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse