Annonse


Kriger om digitalt annonsenett

– Sjansen for at vi velger Telenor som linjeleverandør etter dette, blir ikke akkurat større, sier Jan Erik Dietrichson i Syncromedia.

På grunn av sprikende standarder, upålitelige filformater, lav overføringskapasitet og manglende kvitteringer, har reklamebyråene lenge skygget unna digitale annonser. NADA (Norske Avisers Digitale Annonsesystem) har ikke blitt den suksessen mange hadde håpet. Nå krever bransjen rutiner og standarder for å unngå kaos, og vil dessuten forberede seg på den heldigitale computer to plate-teknologien.

Reklamebransjens nett
Telecom Revy fortalte tidligere i høst at selskapet Syncromedia var i ferd med å bygge opp et ekstranett for formidling av digitalt reklamemateriell fra reklamebyråer til dags-, uke- og fagpresse, radio, kino, tv og Internett-publikasjoner. Nettet åpner ved årsskiftet, og vil sannsynligvis bli et av landets største ekstranett.

Syncromedia eies av mediebyrået Reklameformidling og 21 reklamebyråer, som er ansvarlige for 80 prosent av norsk reklameproduksjon.

Annonse
Logistikk og kavlitetssikring
I tillegg til å bygge opp et system for filtransport av omlag 200.000 ”reklamefiler” per år, legger Syncromedia stor vekt på å skjøtte logistikken og sikre kvaliteten av de overførte filene:

– Oracle blir et sentralt verktøy i vårt nett, sier Jan Erik Dietrichson som er administrerende direktør hos Syncromedia.

Det reklamebyråeide selskapet har foreløpig ikke inngått avtale med noen teleoperatør.

Vil slåss
Torsdag forrige uke kunngjorde imidlertid selskapet Media Nettverk at de også vil åpne et nett for digital reklameformidling. Media Nettverk vil slåss om de digitale reklamekundene.

Media Nettverk eies av Telenor Bedrift og Intra Media, som er et ventureselskap eid av bl.a. Telenor Venture og Norsk Vekst. Målsettingen er å gå på børs i løpet av 2-3 år.

ATM-basert
Telenor Bedrift skal levere infrastruktur basert på sitt NordiCom ATM-nett. Intra Media skal levere programvaren, mens Media Nettverk skal forestå driften.

NordiCom-nettet er ATM-basert, men tilknytningen kan også skje via faste linjer eller Frame Relay. Kundene vil i første omgang bli tilbudt 34 Mbits aksess.

Bukken og havresekken
– Media Nettverk har vært ivrige på å få oss til å bruke deres nettverk. De har imidlertid aldri greid å overbevise oss om hvorfor vi skulle bruke dem, i stedet for å gå direkte til Telenor Bedrift. Jeg ønsker å velge den operatøren som gir best pris, sier Dietrichson hos Syncromedia: – Etter det som nå har skjedd, kan jeg ekskludere Media Nettverk.

Del av bransjen
Syncromedia har fortsatt opsjon på å kjøpe datakommunikasjon fra Telenor Bedrift og andre operatører.

– Det er problematisk å velge Telenor så lenge de eier et konkurrerende produkt. Sjansen for at vi velger dem blir ikke større etter det som nå har skjedd, selv om jeg fortsatt har dem på blokka, sier Jan Erik Dietrichson.

Han tror neppe at Intra Media får mange reklamebyråkunder: – Syncromedia er en del av bransjen, mens Intra Media kun er ute etter å tjene penger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse