Annonse


Kontant mobil-reaksjon

– Post og teletilsynet har registrert at det omsettes forhåndsbetalte telekort for bruk av frekvenser i GSM-systemet, heter det i to likelydende brev til Netcom og Telenor.

Bryter konsesjonen?
Tilsynet retter en relativt kraftig pekefinger mot de to operatørere, og reiser spørsmålet om de bryter konsesjonsbetingelsene. Tilsynet mener også det er et krav om at operatørene skal gjøre abonnentene oppmerksomme på vilkårene for abonnementet.

Oversikt over bruker
– Det er et krav om at utstyr i nettet ikke kan brukes uten at abonnement foreligger.

Normalt vil slike konsesjonsforpliktelser bli ivaretatt av at konsesjonæren holder et oppdatert register med navn og adresse på sine abonnenter i systemet, heter det i brevet.

Annonse
Nå har Post- og teletilsynet bedt Netcom og Telenor om en redegjørelse for hvordan ordningen med forhåndsbetalte telekort fungerer.

Spor for politiet
Politiet har tidligere advart mot bruk av forhåndsbetalte GSM-kort. Frykten er at kriminelle ved hjelp av slike kort skal gjøre det mulig å kunne kommunisere med hverandre i anonymitet. Politiet har fått gjennomslag i flere saker nettopp ved å ha muligheten til å spore hvor og når bestemte mobiltelefoner er brukt.

– Vi har fått svar på vår henvendelse fra både Telenor og Netcom, sier seksjonssjef Stein Gudbjørgsrud i Post- og teletilsynet. Nå vil det ta et par uker før vi har vurdert saken.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse