Annonse


ISDN glipper etter 6 kilometer

– Selv om digitaliseringen av landets telenett skal være fullført 1. desember i år, gjenstår det fortsatt mye før samtlige telefonabonnenter kan ta i bruk den digitale teknologien. For eksempel gjelder dette ISDN-tilknytning, sier Rolf Sæther, plansjef for infrastruktur aksessnett i Telenor Nett.

Teknisk begrensning
– Tekniske begrensninger gjør at bare 90 prosent av landets telefonabonnenter per i dag har muligheten til å bli ISDN-abonnent, sier Sæther.

– En av ti telefonabonnenter bor enten for langt fra nærmeste sentral, eller de er tilknyttet en sentral som ikke er oppgradert til den digitale teknologien, opplyser han.

4 – 6 kilometer
Blir avstanden til nærmeste sentralpunkt for lang, svikter signalstyrken, og det oppstår forstyrrelser fra andre samtaler.

Annonse
– Avstanden bør helst ikke overstige 4 – 6 kilometer, avhengig av dimensjonen på kopperkabelen, sier plansjefen.

Forstyrrelser
Blir det for mange ISDN-abonnenter på samme linje, er det også stor risiko for forstyrrelser, i følge Sæther. Som i de fleste andre forhold i livet, gjelder også her prinsippet om at “først til møllen får først malt”.

Som en gylden regel tilrår plansjefen sine kolleger å begrense antallet ISDN-tilknytninger til halvparten av antall abonnenter på en kopperkabel.

Oppgradering
Innen neste sommer skal Telenor Nett ha oppgradert samtlige sentraler med ISDN-kort, i følge plansjefen.

En full utbygging av sentralnettet vil være en langt mer krevende oppgave, som vil ta mange år og kreve store investeringer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse