Annonse


ElTele Rogaland forsinket

ElTele Rogaland forventer å få en inntekt på 15 millioner kroner i år. Det er fem millioner lavere enn budsjettert, i følge økonomileder Morten Røsand i ElTele Rogaland.

Selskapet har nå 12 referansekunder i sitt dekningsområde, utenom eierselskapene. Referansekundene står for 90 prosent av selskapets samlede inntekter, i følge Røsand.

Tredobler?
– De siste månedene har vi inngått nye kontrakter i et omfang som tilsier at vi vil komme til å tredoble sambandsinntektene til neste år sammenlignet med årets inntekter, sier Røsand.

Den alternative teleoperatøren holder fast på den ambisiøse budsjettmålsettingen om å nå en omsetning på 55 millioner kroner neste år.

Annonse
Nettutbygging
ElTele Rogaland har i år brukt rundt 45 millioner kroner på å bygge opp linjenettet. Denne oppgaven har tatt lengre tid enn forventet. Først nå i høst har nettet vært så omfattende at selskapet har funnet det forsvarlig å gå ut og selge kapasitet til det lokale næringslivet, sier Rødsand.

– Vi regner med å investere omtrent like mye i infrastrukturutbygging neste år, sier økonomilederen.

ElTele Rogaland eies av 11 energiverk i Stavangerområdet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse