Annonse


Intranett – 36.000 kilometer borte

– Stadig flere bedrifter ønsker en totalløsning for sitt kommunikasjonsbehov, også når de etablerer datterselskaper over landegrensene. Med VSAT kan vi levere en totalløsning også når etableringen skjer i områder med liten båndbredde på fastnettet, sier Terje Wistner Telenor Satellite Services.

Mange barrierer
– En typisk kunde for oss, er en som ønsker muligheten for tele- og datakommunikasjon for å knytte deres utekontorer til hovedkontorets internnett. Men vi møter mange barrierer når vi presenterer kommunikasjonsløsninger via satellitt. Myter som; fryktelig dyrt og veldig komplisert sitter dypt i manges bevissthet, sier Thomas Skaalvik.

Han hevder at satellitt-kommunikasjon er spesielt konkurransedyktig når landegrenser krysses.

Oppsving
Til tross for myter, opplever Telenor Satellite en oppsving i markedet for bedriftsnett bygget på VSAT-løsninger, spesielt i Sentral Europa. Wistner og Skaalvik er begge salgssjefer i selskapet, og har ansvar for hver sine strategisk viktige geografiske områder.

Annonse
Først i Europa
Norge var det første landet i Europa som tok i bruk satellitt i det nasjonale telekommunikasjonsnettverket. Oljefunnene i Nordsjøen presset fram behovet for å utvikle satellittkommunikasjon som en del av infrastrukturen, og i 1976 ble NORSAT-tjenesten etablert for å binde sammen oljeindustrien med fastlandsnettet.

– Telenor Satellite bygger sin kompetanse på lang erfaring, noe som er et viktig og vektig argument ute hos kundene. Vi er nå en av de sterkeste satellittoperatørene i Europa, og er tungt inne på det internasjonale markedet med våre tjenester, sier Wistner.

Fokus østover
Og det er ikke i Norge at Telenor Satellite har sine hovedmarkeder. I Polen, Sverige, Tsjekkia, Slovakia og Nederland har selskapet opprettet datterselskaper for å ha nærhet til disse interessante markedene.

I 1995 ble det inngått store kontrakter med blant andre tollmyndighetene i Tsjekkia og politiet i Slovakia. Sentral Europa vil være et av de viktigste markedene i årene fremover, spesielt fordi en rekke norske selskaper etablerer seg her.

– Vi ser et klart ønske fra flere norske bedrifter om å ha en norsk totalleverandør å forholde seg til når behovet er å dekke mange forskjellige områder, sier Skaalvik.

Satellittposisjoner
Utgangspunktet for satellittselskapets tjenestetilbud i Europa og i Afrika er satellittposisjonen 1° vest. Fra denne gunstige posisjonen kan Telenor Satellite tilby lukkete nettverksløsninger som de hevder også er konkurransedyktig på pris.

– Vi har en unik infrastruktur som består av satellittkapasitet, jordstasjoner og mange års erfaring. Stort sett snakker vi om lavhastighets tale- og data-overføringer. Men stadig flere bedrifter vil ha en raskere og enklere Internett tilgang, og også ha muligheten til å overføre videokonferanser. Våre løsninger er fleksible, og innenfor kontraktstiden som vanligvis er på 3-5 år, er det ingen begrensninger på bruken av systemet – ingen tellerskritt, sier Wistner.

Stabile systemer
Satellitt-teknologi er i motsetning til det de fleste tror, enkel teknologi. Det er lite som har forandret seg rent teknisk i løpet av den tiden kommunikasjonstjenester over satellitt har vært tilgjengelig.

– Med en såvidt enkelt teknologi er det lite som kan gå galt. Vi opererer med forskjellige garantier, men fra modem via satellitten til modem, garanterer vi en kommunikasjonsstabilitet på 99,5 prosent. Vi har også muligheter til å dimensjonere linker med en høyere tilgjengelighet, sier Terje Wistner.

Gjennomprøvet
– Dette er gjennomprøvete systemer som fungerer, og vi opplever omtrent ikke negative tilbakemeldinger fra kunder når det gjelder driften av systemene, understreker Thomas Skaalvik.

De to salgssjefene tror begge at lavbanesatellitene, som gir mer effekt og mindre forsinkelse, blir sterke konkurrenter til VSAT, men de er også relativt samstemte i troen på at Telenor Satellite vil bevege seg i samme retning som markedsmulighetene.

Jordstasjoner
Telenor Satellite driver de to jordstasjonene; Eik utenfor Stavanger og Nittedal nord for Oslo. Nittedal jordstasjon er en av europas største, og kommuniserer med 12 satellitter. Eik jordstasjon er av de største stasjonene i IMMARSAT-systemet – og den travleste.

– Stasjonene er alltid bemannet og fungerer so0m sentrale hjelp-desker for våre kunder. Vårt personell ved Eik og Nittedal kan med hjelp av UNIX-baserte kontrollsystemer fjernovervåke og eventuelt ta kontroll over alle deler av et nettverk, uansett geografisk plassering, sier salgssjef Terje Wistner Telenor Satellite Services.

Fakta:
 • Telenor Satellite er en del av Telenor International. Selskapet har rundt 300 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo, de to jordstasjonene Eik og Nittedal og datterselskap hovedsaklig i østre Europa.
 • Telenor Satellite er medeier i satellittorganisasjonene INTELSAT, EUTELSAT, IMMARSAT og eier de to satellittene Thor 1 og Thor 2. I tillegg leier selskapet kapasitet fra Intelsat 707 og TV-SAT. Alle er plassert ved 1° vest, 36.000 kilometer fra jordas overflate.
 • Satellittene har samme rotasjonshastighet som jorda, dette betyr at de alltid beholder sin posisjon i forhold til jordas bevegelser.
 • Telenor International hadde et negativt resultat på 9 millioner kroner da de presenterte sitt halvårsresultat. Men tallene viste en økt inntjening fra satellittvirksomheten, en tredjedel av omsetningen kom fra satellittvirksomheten.
 • All kapasitet på Thor 2 er solgt, og en ny tilsvarende satellitt er bestilt og skal leveres i løpet av 1998.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse