Annonse


Norske ledere IT-idioter

Det er Hewlett Pacard som har foretatt undersøkelsen i forbindelse med at de torsdag feierer 30 års jubileum i Norge.

Spørreunderseøkelsen er foretatt blant et representativt utvalg av norske IT-ledere. 186 ledere har gitt svar – derav bare 2 prosent kvinner.

Forstår ikke
I tillegg til at 87 prosent mener de er avlegs på IT, mener 85 prosent av de spurte at det fortsatt sitter for mange ledere som ikke forstår hvor strategisk viktig det er å satse på informasjonsteknologi.

Viktig bransje
IT-bransjen blir utpekt som den bransje som sterkest vil bli påvirket av den teknologiske utviklingen i de neste fem årene.

Annonse
35 prosent mente finansbransjen er det som blir påvirket sterkest.

Ønsker sterkere IT-fokus
Til tross for at de spurte lederene mener at næringslivets ledere er avlegs på IT etterlyser 82 prosent sterkere fokus på informasjonsteknologi hos politiske myndigheter.

Hele 49 prosent mener at Norge bør få et eget IT-departement.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse