Annonse


Telefon med lite smell i

Trådløstelefonen er blitt godkjent av Cenelcc (European Committee for Electrotechnical Standardisation). Dermed er den også sertifisert for bruk i Norge, bekrefter Nemko.

I dag er all bruk av mobiltelefoner og trådløse telefoner forbudt på norske plattformer. Slike telefoner kan utløse eksplosjoner, og er i dag generelt forbudt å bruke i eksplosjonsfarlige områder.

Kan utløse katastrofe
Små gnister, varme fra elektroniske komponenter, eller kontakt med andre kjemiske stoffer, kan nemlig utløse katastrofer i eksplosjonsfarlige områder.
Dette gjelder blant annet bygg og anlegg, kjemisk industri, olje- og gassanlegg samt avfallsdeponi. Permanent eller tidvis kan det være områder med eksplosjonsfarlig gass, damp eller støv på slike anlegg.

Bedrer sikkerheten
– Vår nye telefon gir en direkte og kontinuerlig kommunikasjonsvei, uavhengig av hvor du befinner deg på anlegget. Den kan derfor lette arbeidssituasjonen og bidra til å gi en vesentlig bedre sikkerhet, sier avdelingssjef Torbjørn Hulbak i Alcatel Distribusjon til nyhetsbyrået NewsWire.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse