Annonse


Mot skattelister på Internett

Leder av Datatilsynet, Georg Apenes, er svært fornøyd med at Justisdepartementet skjærer gjennom og vil stenge denne muligheten. Skattedirektør Bjarne Hope er tilfreds med anbefalingen.

Ingen klare regler
Skattelisten er offentlige når de legges ut, men etter tre uker trekkes de inn, og er ikke tilgjengelige for offentlig innsyn.

Mange aviser og andre har trykket hele lister eller utdrag. Dersom skattelisten er trykket i redaksjonell sammenheng vil andre ha tilgang til skattelistene lengre enn det som det var tiltenkt. Regelverket sier ikke noe om elektronisk publisering

Oversikt
Fungerende ekspedisjonssjef Jan Gotaas skriver til Finansdepartementet at elektronisk offentliggjøring vil bety en blottstilling av enkeltmenneskers økonomiske situasjon.

– Videre gir Internett den enkelte bruker en unik mulighet til å laste ned opplysninger fra nettet, med de muligheter dette gir for bearbeiding, ytterligere videreformidling m.v., skriver Gotaas i brevet, som Aftenposten siterer fra.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse