Annonse


Statoil jobber med IT-problem

Selskapet startet for ett års tid siden et prosjekt for å forberede organisasjonen for en smertefri overgang ved årtusenskiftet.

Vet ikke
– Det er en utfordring for samtlige oljeselskap. Vi vet ikke hva som ligger i alle mikrobrikkene vi har i Nordsjøen. Men dette problemet blir selvfølgelig tatt på alvor av oss. Vi arbeider med å bevisstgjøre alle deler av organisasjonen, og jobber samtidig for å få så god oversikt som overhodet mulig, både når det gjelder datautstyret og de datasystem som vi har sier Turid Enoksen.

«2000-års møte»
Hun er senior systemkonsulent for informasjonsteknologi i Statoil. Hun deltok på et møte i Den norske dataforening som tok opp «År 2000»-problematikken i Oslo onsdag.

Ansvarsfordeling
De enkelte produksjonslinjene i Statoil har også et eget ansvar for at verken driften og oljeutvinningen på norsk sokkel eller produksjonsanleggene stopper opp.

Samtidig arbeides det sentralt i Statoil med prosjektet som er rettet mot alle datasystemene.