Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Veivalg for Telenor Mobil

TROMSØ: Med selskapet Transport Telematikk går Telenor Mobil nå sterkere inn i transportsektoren. Tester viser at et transportselskap kan spare ti prosent av kjørekostnadene per bil ved bedre utnyttelse av IT, opplyser Bjørn Asmundvaag (bildet).

Asmundvaag, Bjørn
Transport Telematikk skal levere en nasjonal, elektronisk vegdatabase og bearbeide data til IT-løsninger for transportbransjen.

– Transportsektoren er et satsingsområde for Telenor Mobil. Dette har til nå gitt seg uttrykk i vårt engasjement i Transportdemonstratorprosjektet, sier primus motor for prosjektet i Telenor Mobil, Bjørn Asmundvaag til Dagens Telecom.

Mange søkere
– Fremover vil Telenor Mobils satsing på IT til transportsektoren formaliseres gjennom at vi aktiverer selskapet Transport Telematikk. Vi har nylig søkt etter åtte ansatte og har fått god respons, sier Asmundvaag.

De fleste søkerne har både IT og GIS-kompetanse. Det ser ut til at mange ser utfordringer i å arbeide i et selskap som spesialiserer seg på IT til transportsektoren, sier han.

Elektronisk vegdatabase
Et av hovedproduktene som skal omsettes i Transport Telematikk er elektroniske kart for inn- og utland.

– Den elektroniske vegdatabasen over norske kommuner får stadig større omfang. Til nå er det lagt inn svært detaljerte kart på over 100 kommuner, sier Asmundvaag.

Spider
Et annet forretningsområde er bearbeidede data til IT-systemer for transportbransjen. Her står et ruteoptimaliseringssystem kalt Spider sentralt.

Spider er et Sintef-produkt og kan integreres i annen programvare for dataassistert transportstyring.

Stor gevinst
Spider er testet ut av stykkgodstransportøren Tollpost-Globe i Transportdemonstratorprosjektet.

– Transportøren har i uttestingsperioden kunnet vise til 25 prosent kortere kjøredistanse og ti prosent kostnadsreduksjon for bilene som deltok i prosjektet, sier Bjørn Asmundvaag.
Annonse
Stikkord: Mobil