deskill.

Annonse


Norge billigst på bedrifts-GSM

deskill.Comviq-abonnenter må betale over 2.300 kroner mer i året for 5 minutter samtaler på dagtid enn Telenor Mobils norske GSM-abonnenter.

Syv operatører
Dagens Telecom har sammenlignet årskostnaden hos syv Skandinaviske GSM-operatører for en samtaletid på 5 minutter daglig inklusive månedsavgift og innmeldingsavgift.

Tallene viser at Danske privatkunder hittil har tjent mest på konkurranse i mobilmarkedet. For samtaler på dagtid har Norge de billigste GSM-prisene for bedrifter uten spesielle abonnementsavtaler.

Billig bedrift
Norge har de laveste prisene for bedriftsabonnement hvis man ser bort fra spesialavtaler. Telenor Mobils kunder får en årskostnad på 5.707 kroner, mens NetComs kunder betaler 100 kroner mer.

Annonse
Svenske Comviq-kunder kommer dårligst ut hvis de ringer på dagtid: 8.047 kroner må de ut med. Prisene spriker allikevel ikke så mye i bedriftsmarkedet, som prisene for fritidskunder.

Sjekk ut prisene:
Oversikten viser hva det koster for bedriftskunder med GSM abonnement å ringe i de Skandinaviske landene. Vi har regnet ut årskostnad for å ringe fem minutter per dag innenlands fra GSM til fastnett.

I årskostnaden er også innmeldingsavgift og månedsavgift tatt med. Helgerabatter er også innregnet i prisene som er inkludert landenes merverdiavgift og oppgitt i norske kroner.

I tillegg til oppgitte abonnementstyper får de fleste bedriftskunder rabatter ved å inngå egne avtaler med mobiloperatørene.

Telenor Mobil, Norge
Dag: 5.707 kr
Kveld: 5.707 kr
Natt: 5.707 kr

Tilknytningsavgift: Ingen
Månedsavgift: 249 kr
Minuttpris: 1,49 kr (hele døgnet)

NetCom, Norge
Dag: 5.807 kr
Kveld: 5.807 kr
Natt: 5.807 kr

Tilknytningsavgift: 100 kr
Månedsavgift: 249 kr
Minuttpris: 1,49 kr (hele døgnet)

TeleDanmark, Danmark
Dag: 6.012 kr
Kveld: 6.012 kr
Natt: 6.012 kr

Tilknytningsavgift: 877 kr
Månedsavgift: 177 kr
Minuttpris: 1,65 kr (hele døgnet)

Telia, Sverige
Dag: 6.323 kr
Kveld: 6.323 kr
Natt: 6.323 kr

Tilknytningsavgift: 279 kr
Månedsavgift: 93 kr
Minuttpris: 2,70 kr

Sonofon, Danmark
Dag: 6.488 kr
Kveld: 4.547 kr
Natt: 4.547 kr

Tilknytningsavgift: 742 kr
Månedsavgift: 127 kr
Minuttpris: 2,49 kr (08 – 19.30)
1,25 kr (19.30 – 08)

Europolitan, Sverige
Dag: 7.691 kr
Kveld: 7.183 kr
Natt: 5.047 kr

Tilknytningsavgift: 407 kr
Månedsavgift: 227 kr
Minuttpris: 2,61 kr (07 – 19)
2,22 kr (19 – 01)
1,05 kr (01 – 07)

Comviq, Sverige
Dag: 8.047 kr
Kveld: 6.248 kr
Natt: 4.331 kr

Tilknytningsavgift: 459 kr
Månedsavgift: 163 kr
Minuttpris: 3,25 kr (07 – 19)
2,10 kr (19 – 01)
1,05 kr (01 – 07)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse