Annonse


2 x programvare = 1

Fusjonen med Visma som overtakende part er i samsvar med de to selskapenes fusjonsplan fra september, og får regnskapsmessig virkning fra 1. januar 1997.

Kontorstøtte
Både Visma og Micro 80 produserer programvare for kontorstøtte og administrative funksjoner. Det nye selskapet satser på å bli en dominerende markedsaktør i det norske markedet for administrativ programvare.

15 millioner
Generalforsamlingen besluttet å forhøye Vismas aksjekapital til 143.953.111 aksjer totalt. Dette er en utvidelse på 15.301.114 aksjer med en verdi av en krone per aksje. Aksjeutvidelsen på 15.301.114 aksjer blir gitt i bytte for 100.000 aksjer i Micro 80.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse