Rune Wikstøl

Annonse


Dagens Telecom er ett år!

Rune Wikstøl– Vi har spesielt denne høsten opplevd kraftig vekst både i besøkstall/hitstall og i annonsemengde. De mest besøkte områdene i Dagens Telecom er mobilkommunikasjon, tele og Internett. Her har vi et stort og raskt voksende lesertall. Nordisk Fagpresse a.s. har satset betydelig på Dagens Telecom og det er hyggelig å se at vi denne høsten når break-even, sier ansv. redaktør Arne Joramo.

Dynamisk marked
Det sies at det går sju Internett-år på et vanlig år. Det har også Dagens Telecom fått merke. 18. juni lanserte vi en helt ny og redesignet nettavis og åpnet blant annet vår personlige avis og en egen produktguide.

Hele 4.600 artikler
– Dagens Telecom har publisert i snitt alle virkedager i sitt første leveår 19 nyhetsmeldinger. Databasen inneholder på ett-års-dagen hele 4.600 artikler. Mange tror at vi kun publiserer nyhetsmeldinger fra ukeavisen Telecom Revy. Ingenting er mer feil, sier nyhetssjef Trond Heggelund.

Forsterker nyhetstrykket
– Sannheten er at Dagens Telecom inneholder langt flere nyheter enn Telecom Revy. Bare omlag 15-20 prosent av stoffet er overlappende. Resten er eksklusivt Dagens Telecom. Vi vil forsterke innsatsen på norske, eksklusive nyheter. Det er også på dette området vi er best i forhold til våre konkurrenter på nettet, sier Heggelund.

Annonse
Produktutvikling
– Vi vil neste år åpne egne temakanaler for produkttester og vi vil prioritere denne type stoff i Dagens Telecom. Vår kontinuerlige oppdaterte test av mobiltelefoner er høstens mest leste artikler hos oss, sier Arne Joramo.

Flere tester
– Vi kommer med tester på trådløse telefoner alt i november. På en rekke andre områder vil vi komme med forbrukervennlige produkttester. Vi retter oss til en bredere gruppe lesere i Dagens Telecom. Mens Telecom Revy i enda sterkere vil rendyrke bedriftsinnrettingen, vil Dagens Telecom i månedene framover få en enda mer populær, kortfattet og forbrukerrettet profil for den generelt IT-interesserte, sier Joramo.

Push og banner
Effektiv utnyttelse av pushteknologi og inneføring av ulike former for bannerannonser står også høyt på utviklingsplanen for Dagens Telecom.

Dagens Telecom har allerede et velfungerende system for personlig avis der leserene kan få fulltekstmeldinger etter detaljert personlig profil i det øyeblikk de publiseres som e-post. De kan også velge nyhetssammendrag en gang daglig. Eller de kan lese Dagens Telecom etter sin profil.

Utvider staben
Staben i Telecom Revy og Dagens Telecom vil før årsskiftet bli økt. Enkelte journalister jobber kun med Dagens Telecom, men samlet drar Internett-avisen nytte også av staben i Telecom Revy. Totalt bidrar 14-15 medarbeidere med jevnlige bidrag i Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse