Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Netnet tidobler

OSLO: På ett år har NETnet International AB økt omsetningen med 1000 prosent. Nyetableringene i Europa har bidratt sterkt til økningen.

Tertialrapporten til NETnet International AB viser en omsetning på over 70 millioner norske kroner, noe som innebærer en økning på vel 1.000 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Nyetableringer i Østerrike, Sveits og Italia er noe av forklaringen på økningen. NETnet International driver i tillegg virksomhet i Sverige, Norge, Tyskland, og Hellas.

Kundevekst
Også antall kunder viser en pen vekst. Selskapet har hittil 5.000 bedriftsavtaler i boks, men har kalkulert med nærmere det dobbelte innen utgangen av året.

I en melding heter det at NETnet forventer at oppunder 300.000 mennesker vil benytte selskapets tjenester innen utgangen av året.
Annonse
Stikkord: Mobil