Annonse


Netnet tidobler

Tertialrapporten til NETnet International AB viser en omsetning på over 70 millioner norske kroner, noe som innebærer en økning på vel 1.000 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Nyetableringer i Østerrike, Sveits og Italia er noe av forklaringen på økningen. NETnet International driver i tillegg virksomhet i Sverige, Norge, Tyskland, og Hellas.

Kundevekst
Også antall kunder viser en pen vekst. Selskapet har hittil 5.000 bedriftsavtaler i boks, men har kalkulert med nærmere det dobbelte innen utgangen av året.

I en melding heter det at NETnet forventer at oppunder 300.000 mennesker vil benytte selskapets tjenester innen utgangen av året.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse