Rugaas, Bendik 2

Annonse


Krass kritikk av Telenor

Rugaas, Bendik 2– Henvendelser til Telenor i forbindelse med klagebehandlingen har avdekket stadig nye standpunkter og opplysninger av både prinsipiell og praktisk karakter, heter det i vedtaket.

Teletopia får medhold av Planleggingsdepartementet på alle punkter i klagesaken. Telenor blir derimot beskyldt for maktmisbruk og for å hindre reell konkurranse.

Medhold
Teletopia har sammen med selskapet Media Acces beskyldt Telenor for å la egne selskap betale mindre i leie, og på den måten vri konkurransesituasjonen. Nå har selskapene fått medhold i klagen

– Lever linjene gratis!
Den samme konklusjonen kom Statens teleforvaltning til i oktober. Da besluttet de at Telenor måtte levere samband gratis inntil Telenors egne selskap konkurrerte på lik linje med konkurrentene.

Annonse


Denne avgjørelsen ble satt til siden av samferdselsminister Sissel Rønbeck. Hun ønsket å utrede saken nærmere først.

Brøt vilkår
Også Statens teleforvaltningsråd har krevd at Telenor skal levere telelinjer til Teletopia, og ment at Telenor brøt vilkårene i telekommunikasjonsloven, som slår fast en plikt til å gi tilgang til telenett og teletjenester på like vilkår. Men Telenor har valgt å vente til saken var behandlet av Planleggingsdepartementet.

– Vi tar vedtaket til etteretning, men det får ingen praktisk betydning for oss. Vi har allerede oppfylt de påklagede forhold, sier Telenors advokat Arne Moland til Aftenposten.