Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Krass kritikk av Telenor

OSLO: Telenor får krass kritikk av Bendik Rugaas (bildet) og Planleggings- og samordningsdepartementet i forbindelse med håndteringen av klagesaken fra Teletopia.

Rugaas, Bendik 2
– Henvendelser til Telenor i forbindelse med klagebehandlingen har avdekket stadig nye standpunkter og opplysninger av både prinsipiell og praktisk karakter, heter det i vedtaket.

Teletopia får medhold av Planleggingsdepartementet på alle punkter i klagesaken. Telenor blir derimot beskyldt for maktmisbruk og for å hindre reell konkurranse.

Medhold
Teletopia har sammen med selskapet Media Acces beskyldt Telenor for å la egne selskap betale mindre i leie, og på den måten vri konkurransesituasjonen. Nå har selskapene fått medhold i klagen

– Lever linjene gratis!
Den samme konklusjonen kom Statens teleforvaltning til i oktober. Da besluttet de at Telenor måtte levere samband gratis inntil Telenors egne selskap konkurrerte på lik linje med konkurrentene.

Denne avgjørelsen ble satt til siden av samferdselsminister Sissel Rønbeck. Hun ønsket å utrede saken nærmere først.

Brøt vilkår
Også Statens teleforvaltningsråd har krevd at Telenor skal levere telelinjer til Teletopia, og ment at Telenor brøt vilkårene i telekommunikasjonsloven, som slår fast en plikt til å gi tilgang til telenett og teletjenester på like vilkår. Men Telenor har valgt å vente til saken var behandlet av Planleggingsdepartementet.

– Vi tar vedtaket til etteretning, men det får ingen praktisk betydning for oss. Vi har allerede oppfylt de påklagede forhold, sier Telenors advokat Arne Moland til Aftenposten.
Annonse
Stikkord: Mobil