Annonse


KDL positive til Sponheim

– Vi er absolutt optimister etter Bondeviks regjeringserklæring og beslutningen om at det er Næringsdepartementet som skal koordinere IT-satsningen.

Det norske papphus
Hoff var ikke fornøyd med det som lå av IT-satsing i forslaget til statsbudsjett.

– Jeg håper at den nye regjeringen vil satse på mer enn prat. Tidligere planleggingsminister Bendik Rugaas sa alltid at IT skulle være en bærebjelke i det norske hus. Det må ha vært ett papphus man tok sikte på å bygge.

Statsbudsjettet setter strenge grenser. Men KDL er spente på hva den nye regjeringen vil gjøre ut av det.

Annonse
Misliker like telepriser
– Vi hevet øyebrynet da vi leste at det skal være like telepriser over hele landet. Det er klart at vi ønsker at det skal være like muligheter over hele landet. Men det bør ikke ligge noen automatikk i at en skal ha like priser alle steder.

– Det må være et trafikkgrunnlag for at en skal gjøre noen ting. Er det noen i en gamme oppe i Finnmark som ønsker en tjeneste så er det klart at det vil koste mer å gi denne enn på Østlandet, og det må en ta i betraktning når en skal sette opp regningen, sier Hoff.

Dørum vekker liten begeistring.
– Vi er ikke så veldig bekymret for Dørum og regner med at Samferdselsministeren vil få nok å gjøre med tuneller med det første.

– Når det gjelder den teleutbyggingen som departementet vil ta hånd om, så er det stadig mange brikker igjen å legge. Vi regner med fortsatt god kontakt med Dørum, og vet at det er mange dyktige byråkrater i Samferdselssdepartementet, sier Hoff.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse