Annonse


Telependlerne blir fler

Antall telependlere er nesten tredoblet siden 1990, melder Reuters. I følge en undersøkelse av markedsanalysefirmaet FIND/SVP, jobber 11 millioner amerikanere hjemme minst en dag i uka. I 1990 var det bare 4 millioner. I følge FIND/SVP vil denne trenden forsterke seg og antallet øke til omlag 14 millioner i år 2000.

Jobb hjemme hvis du vil
Arbeidsledigheten i USA var under 5 prosent i august, og det er stor etterspørsel etter arbediskraft. Både i USA og Norge lokker mange arbeidsgivere med telependling og mer fleksible arbeidstider for å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Sparer kontorkostnader
IBM North America har 20.000 telependlende medarbeidere, derav 15.000 selgere som jobber i USA og Canada. Som et resultat av telependlingen har selskapet redusert kontorbehovet for salgsstaben med tre fjerdedeler og de årlige kostnadene med over 500 millioner kroner.