Hope, Einar

Annonse


Telenor må betale for andre

Hope, Einar– Hvem skal få tilgang til telenettet, og på hvilke vilkår? Her er det alvorlige mangler i forslaget til ny telelov, mener Konkurransetilsynet, som har fått lovforslaget til høring.

Alle tilbydere av offentlige telenett og offentlig telefontjeneste med sterk markedsstilling er pålagt å tilby sine produkter til bestemte vilkår.

Tungt å kontrollere
– Det at tillatte priser skal være relatert til kostnadene skaper etter Konkurransetilsynets syn et incentivproblem. Dersom en tilbyder kan velte alle kostnader over på kundene, vil bedriften ha dårlige incentiver til å redusere kostnadene.
– Et annet problem som kan oppstå er at den regulerte bedrift vil ha et incentiv til å flytte kostnader fra uregulert virksomhet til regulert, og det kan være vanskelig for regulator å overholde et forbud mot slik kryss-subsidiering, heter det i et brev til Samferdselsdepartementet som er undertegnet av konkurransedirektør Einar Hope.

Beholder innsparing
En løsning på problemet kan være at tilbyder selv får beholde en andel dersom det blir kostnadsreduksjon, heter det i kritikken av det nye lovforslaget, som nå er ute til høring.

Annonse
– En annen mulighet kan være å lage teoretiske beregninger av hva en mener kostnadene faktisk bør være, heter det videre, samtidig som det understrekes at nye aktører må gis tilstrekkelig gode aksessmuligheter.

Telenor-forspranget vil vare
Tilsynet regner med at det bare vil være Telenor som vil kunne ha en sterk markedsstilling på landsbasis i overskuelig framtid. En markedsandel på 25 prosent i et område regnes også som en sterk markedsstilling.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse