Annonse


Stopp for Indisk satellitt

I helgen førte feil i kraftforsyningen på satellitten til at den opphørte å fungere, skriver Financial Times.

Børs-kaos
Insat-2D ble skutt opp med en europeisk Arianerakett i juni. Fredag og lørdag førte flere alvorlige feil til at satellitten mistet evnen til å holde seg rettet mot jorda. Dette førte til problemer med telefonsambandet i Indias nordre og østlige stater, og til at børsen i Bombay måtte oppgi å sende endringer i børskursene.

Børsen i Bombay er Indias viktigste og mest morderne. 70 prosent av den indiske aksjehandelen går over denne børsen, som betjener meglere i 160 byer.

Slag for indisk romforsking
Insat-2D kostet omlag 700 millioner kroner å bygge og å sende opp. For kort tid siden sviktet en oppskyting av en mindre satellitt, som skulle ha blitt satt i en geostasjonær bane. Indiske forskere forsøker å rette opp dette.